หมวดหมู่: น้ำมันก๊าซ


ฮีเลียม: ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ น้ำมันก๊าซ

ฮีเลียม: ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ

คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของฮีเลียมทำให้เป็นก๊าซที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานที่สำคัญหลายบทความโดย: โฮบาร์ตเอ็มคิง Ph.D. , RPG เรือเหาะฮีเลียม: คนส่วนใหญ่เคยได้ยินว่าฮีเลียมถูกใช้เป็นแก๊สยกสำหรับบอลลูนอากาศ . ฮีเลียมเหล่านี้มีการใช้งานน้อยมาก การใช้ที่ใช้ฮีเลียมมากกว่าอื่น ๆ คือการทำให้แม่เหล็กใน MRI (การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก) ในโรงพยาบาลมีความเย็น

อ่านเพิ่มเติม